Avertizor in interes public

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, respectiv ale Procedurii adoptate la nivel de societate, raportarile interne ale unor incalcari ale legii se pot face prin completarea si semnarea formularului atasat, transmis catre societate, dupa cum urmeaza:

- formularul de raportare completat si semnat va putea fi trimis scanat la adresa de e-mail dedicata canalului intern de raportare: avertizor@readymixagregate.ro, la care are acces exclusiv persoana desemnata;

- formularul de raportare completat pe suport de hartie și semnat se va introduce într-un plic care va avea menţiunea „CONFIDENTIAL - Raportare încalcare lege” si se va trimite la sediul societatii din Oradea, str. Ogorului, nr. 51/A, jud. Bihor, in atentia persoanei desemnate, singura în drept sa deschida plicul respectiv.

Persoana desemnata pentru inregistrarea si gestionarea raportarilor interne este: Tiberiu Bobovszki - inspector resurse umane.

Formularul de raportare poate fi descarcat apasand aici