http://www.readymixagregate.ro/ weboldal a lehető legnagyobb mértékben próbálja megvédeni a weboldal felhasználóinak titoktartási jogát és imázsát. A szándékunk az, hogy Önnek, a webhely felhasználójának olyan biztonságos internetes élményt nyújtson, amely nem befolyásolja negatívan a személyes életét. E tekintetben minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítására, hogy az adatbázisba beírt információk kizárólag az Ön által elgondolt célok érdekében legyenek felhasználva.

Az Ön személyes adatfeldolgozója READYMIX AGREGATE S.R.L. Társaság (a továbbiakban ”Társaság”), székhelye / levelezési címe Nagyvárad (Oradea) Ogorului u. 51A, Bihar (Bihor) megye, e-mail címe: gdpr@readymixagregate.ro.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (röviden GDPR) rendelkezéseinek alkalmazása.

2018 május 25-én lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (röviden GDPR) és ugyanazzal a dátummal kezdődően kapcsolatba léphet személyes adatvédelmi tisztviselővel a következő e-mail címen gdpr@readymixagregate.ro.

A SZEMÉLYES ADAT minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Ide tartoznak a Keresztnév, Családnév, cím, e-mail cím, bármely Azonosítószám, bármely Helyinformáció és bármely más on-line azonosító, például az internet-hozzáféréshez használt készülék, az IP-cím vagy a cookie-k segítségével kapott információk. Ugyanakkor ezek az adatok tartalmazhatják a Társaságnak küldött megbízások részleteit vagy a Társasággal kötött szerződések részleteit. Ezek az adatok Öntől és más forrásokból (pl. a Cégbíróságtól szerzett információk) származhatnak.

Tekintettel a HOZZÁJÁRULÁSRA, az Ön adatainak összegyűjtése és felhasználása során minden technikai intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy Ön hozzájárulását adja az ügy teljes ismeretében, e weboldallal való első interakciójától az utolsóig. Hogy kérjen egy GDPR jelentést.

 

Adatvédelem – célja és alapja

Célunk a szociális média szempontjából az oktatás, és az új adatvédelmi szabályok (GDPR) része ennek a kontextusnak. Ezért ígérjük, hogy az Ön adatainak biztonsága prioritás számunkra, és ezeket az adatokat kizárólag azért használjuk, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek mind a weboldalunkon, mind az on-line platformokon, amelyeken termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítünk (Facebook és Google).

Ugyanakkor a személyes adatok feldolgozásának célja az áruk szállítására és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések / megrendelések megkötése és végrehajtása, amelyekben Ön fél, és amelyeket Ön köt (mint vevő, kedvezményezett, garanciavállaló, kezes, képviselő vagy bármilyen más minőségben), valamint a szerződések végrehajtásával kapcsolatos, jogszabályok által biztosított jogok és kötelezettségek megvalósítása, beleértve az igazságszolgáltatás útján történő megvalósítást is. Így, ezekben az esetekben a feldolgozás jogalapja a szerződés megkötése és végrehajtása, illetve egy törvényes érdek követése, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  (röviden GDPR) 6. cikk. (1) bek. (b) és (f) pontja szerint. Ugyanakkor, amikor Ön az ügyfelünk, úgy véljük, hogy jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel a termékekre / szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattétel érdekében (a GDPR 47. preambuluma).

A feldolgozás, amelynek alapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja szerint történik.

 

Az Ön adatainak felhasználása

Az Ön adatait csak akkor használjuk fel, ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával, de a fentiekben említettek alapján is, többféleképpen, jellegüktől függően. Az alábbiakban részletezzük az általunk összegyűjtött adatok típusát, és hogy hogyan használjuk fel őket a későbbiekben:

E-mail cím

Amennyiben Ön megadta nekünk az e-mail címét, azt arra fogjuk használni, hogy tájékoztató e-maileket küldjünk önnek termékeikre és szolgáltatásainkra vonatkozólag, valamint azokra a cikkekre és erőforrásokra is, amelyeket rendszeresen teszünk közzé ezen a weboldalon.

Keresztnév és Családnév

Amennyiben Ön megadta nekünk Keresztnevét és Családnevét, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy személyre szabjuk a tőlünk kapott e-maileket.

Foglalkozás

Amennyiben megadta nekünk az Ön foglalkozását, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy személyre szabjuk az e-maileket, amelyeket a felhasználók tőlünk kapnak.

Telefonszám

Amennyiben megadta nekünk az Ön Telefonszámát, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy gyorsan lépjünk Önnel kapcsolatba.

A cég neve

Amennyiben Ön megadta nekünk a cégnek a nevét, amelynek dolgozik, vagy amelyet vezet, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy megkössük Ön vagy az Ön egyik alkalmazottjának részvételét meghatározó szerződést.

Számlázási adatok

Amennyiben Ön megadta nekünk számlázási adatait (személyi szám, adószám, cégjegyzékszám, a cég székhelyének címe, bankszámla, számlavezető bankja, törvényes képviselőjének neve, törvényes képviselőjének tisztsége), ezeket az adatokat a szerződés megkötéséhez használjuk.

Browser/IP/eszközre vonatkozó adatok

Amennyiben Ön hozzájárult, hogy összegyűjtsük a Browser-re, IP-ra, Eszközre vonatkozó részleteket, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy megállapítsuk milyen módon használja a weboldalunkat, ahol az a cél, hogy elvégezzük a szükséges módosításokat azért, hogy Ön könnyebben megtalálja a keresett információkat.

 

Következtetés

Minden szükséges technikai intézkedést meghoztunk annak érdekében, hogy Ön ne szolgáltasson adatokat kötelező módon (minden opcionális), kivéve, ha a személyes adatokra a jogi kötelezettségek teljesítése miatt van szükség, de jó tudni, hogy nélkülük, a weboldal egyes részei nem működnek megfelelő módon, nem lehetséges az együttműködés, vagy nem tájékoztathatjuk Önt a portfoliónkban szereplő szolgáltatásokról, amelyek Ön érdekelhetnék. Ugyanakkor bizonyos adatok megadásának megtagadása (pl. családnév, keresztnév, cím, a megkötendő szerződések végrehajtásának részletei stb.) megakadályozza Önt abban, hogy megrendeléseket adjon le vagy termékek szállítására / szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést kössön velünk.

 

Személyes adatok tárolása

Az Ön személyes adatai a feldolgozás céljainak eléréséhez szükséges időszakra lesznek tárolva és feldolgozva, például a megrendelések feldolgozása, szállítása, bizonyos törvényes kötelezettségek teljesítése (mint például a könyvviteli nyilvántartási és adóügyi jelentési kötelezettségek, archiválás, más, a Társaság tevékenységi területére jellemző kötelezettségek stb.) érdekében. 2018. május 25-től kezdődően, az Ön adatainak feldolgozásának időtartamára vonatkozó információk a gdpr@readymixagregate.ro e-mail címen találhatók.   

 

Személyes adatok megosztása

Nem adtuk el, nem adjuk el és soha nem fogjuk eladni az Ön adatait harmadik feleknek. Olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek ügyfeleink és potenciális ügyfeleink bizalmán alapulnak, és a személyes adatok biztonsága elengedhetetlen ebben a folyamatban.

Az Ön személyes adatait más entitások is feldolgozhatják, amelyeket Társaság arra nevezett ki, hogy saját nevében és részére adatait feldolgozza, de mindezek ellenére READYMIX AGREGATE S.R.L. Társaság marad az Ön összegyűjtött adatainak feldolgozója.

Az egyedüli entitások, amelyek hozzáférhetnek e weboldal felhasználóinak adataihoz azok a személyek, akikkel bizalmassági záradékot tartalmazó szerződések alapján dolgozunk, amelyek nélkül tevékenységeinket nem tudjuk elvégezni, és, kivételes esetekben, kizárólag hivatalos kérelmek vagy jogi kötelezettségek alapján, közintézmények, a Romániai törvények alkalmazásával összefüggésben.

E weboldal felhasználóinak egyedüli adatai, amelyekhez harmadik felek hozzáférhetnek, csoportosítva és névtelenítve vannak – amelyek alapján a felhasználhatók nem azonosíthatók.

NEM hozunk döntéseket a GDPR 22. cikk. szerinti automatikus feldolgozás alapján és NEM áll szándékunkban személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet felé továbbítani.

 

Marketing üzeneteink

Amennyiben rendelkezünk az Ön hozzájárulásával, valamint a GDPR 47. preambulumának 6. cikk. (1) bek. f pontjában meghatározott törvényes érdek alapján (utóbbi esetben, ha Ön az ügyfelünk), e-mail marketing üzeneteket küldünk Önnek, hogy tájékoztassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról.

 

A felhasználók on-line hirdetéseken keresztüli megkeresése

On-line hirdetési kampányokat szervezünk, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról, és/vagy az ezen a weboldalon közzétett cikkekről.

Ebben az összefüggésben bizonyos hirdetési hálózatokat (például Facebook, Google stb.), valamint több felhasználói megkeresési technikát használunk kampányaink során - demográfiai adatokon (nem, kor, földrajzi eloszlás, közelség), vagy érdekek alapján – ezeket az információkat a fent említett hálózatok teszik elérhetővé.

Gyakran előfordul, hogy azok a hirdetéseink, amelyeket más weboldalakon lát, az Önnel kapcsolatos információk alapján jelennek meg. Például, amikor weboldalunkat látogatja, vagy feliratkozik az oldalunkra, akkor megkeressük Önt a Facebook-on vagy a Google partner hálózaton keresztül, termékeink és szolgáltatásaink reklámozásával.

 

Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai

Az Ön jogai az adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban:

A tájékoztatáshoz való jog arra vonatkozóan, hogy miként gyűjtik és használják az adatait;

Az Önnel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés joga;

Az Ön joga arra vonatkozóan, hogy kérje az Önnel kapcsolatos adatok helyesbítését;

Az Ön joga arra vonatkozóan, hogy kérje az Önnel kapcsolatos adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását;

Az Ön joga arra vonatkozóan, hogy kérje a marketing üzenetek küldésének beszüntetését;

Az Ön joga arra vonatkozóan, hogy kérje személyes adatainak elküldését Önnek, vagy egy másik adatkezelőnek;

Az Ön joga arra vonatkozóan, hogy adatainak feldolgozására tekintettel panaszt nyújtson be az illetékes hatóságoknál;

Önnek joga van bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk. (1) bek. a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, szükség esetén vagy abban az esetben, vagy amikor szükséges. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét.

 

A fenti jogok nem feltétlenek, és vannak kivételek, a GDPR értelmében. Ha ebben az összefüggésben bármilyen kérdése van, kérjük, írjon nekünk egy e-mailt a gdpr@readymixagregate.ro címre.

 

Cookie-k használata

Ezen a weboldalon cookie-kat használunk. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Cookie-használat oldalra, ahol kategóriák szerint csoportosítva találhatja őket.

Ugyanakkor a Cookie fájlok Felhasználási Politikájának Elfogadása gombra kattintva módosíthatja e weboldalon adott hozzájárulását a cookie-k használatára vonatkozóan.

 

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen információt nyújthatunk Önnek termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozóan, illetve arról, hogy miként gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait, kérjük, küldjön egy e-mailt a Kapcsolat oldalon található űrlapból vagy a gdpr@readymixagregate.ro címre.

Az új adatvédelmi szabályokat már 2016. április 16-án közzétettük a http://dataprotection.ro  hivatalos weboldalon. Ezért javasoljuk, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, ha okkal feltételezheti, hogy az előírások sérülnek, bármely Ön által látogatott weboldalon.